Contact en locatie

Contact
Bezoekadres en postadres van mijn praktijkruimte
‘Ruimte met Yoga’:
Jaring Waltestrjitte 12
9089 CB Wytgaard

Tel: 06 112 555 95
www.ruimtemetyoga.nl
Info@ruimtemetyoga.nl

Locatie
Vanaf januari 2020 ga ik lesgeven in mijn nieuwe praktijkruimte!

Yogalessen en workshops voor organisaties en bedrijven vinden plaats op de locatie van de bedrijven zelf als dat organisatorisch lukt. In overleg kan er ook een alternatieve lesruimte geregeld worden. Eventuele huur van deze ruimte komt voor rekening van de klant.